•Familjehem •Stödboende
Läs mer
Raan Familj&Individ
Raan Familj&Individ erbjuder konsulentstödd familjehemsvård för ensamkommande flyktingbarn i alla åldrar. Vi rekryterar, utreder och handleder familjehem med utgångspunkt från Socialstyrelsens rekommendationer. Vår personal har mångårig yrkeserfarenhet av ensamkommande flyktingbarn, asyl- och kulturfrågor, familjehemshandledning samt myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Raan Familj&Individ erbjuder:
  • Godkända familjehem med relevanta livserfarenheter och språkkunskaper.
  • Start-kit med bland annat kläder och hygienartiklar för ungdomen.
  • Dedikerad familjehemskonsulent som stöd för varje ungdom och familjehem.
  • Inbjudningar och möjligheter till aktiviteter och medlemskap till föreningar.
  • Avlastning för familjerna genom att följa med ungdomen på besök till vårdcentral och liknande.
  • Stöd till familjerna vid tidsbokning på BUP vid behov.
  • Stöd och vägledning i processen att ansöka om skolstart för barnet.
  • Transporthjälp för barnet till och från alla möten med myndigheter samt samverkan vid dessa som stöd.
  • Utbildning i Hitta Rätt för familjehemmen i syfte att kvalitetssäkra och systematisera ungdomens integration i svenska samhället.
  • Möjlighet att utöka insatserna i form av förstärkt familjehemsvård.
Placering av ensamkommande

Vi på Raan Familj&Individ har lång erfarenhet av att jobba med ensamkommande barn i olika former.

Läs mer
Vill du bli familjehem

Att öppna sitt hem för ett barn som behöver trygghet och stöd är inte ett lätt beslut.

Läs mer
Verksamhetens värdegrund

Vi anser att ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige bör växa upp i en så naturlig miljö som möjligt, vilket sker bäst under familjeliknande förhållanden.

Läs mer