Familjehem
Att bli familjehem

Att öppna sitt hem för ett barn som behöver trygghet och stöd är inte ett lätt beslut. Med mottagandet följer oftast även ett helt nätverk som många gånger har egna utmaningar och svårigheter. Det är många saker som man behöver fundera på innan man beslutar sig för att vara familjhem. har familjen tid, ork och plats att ta emot någon som kanske innebär stora utmaningar? Har man egna barn så är det väldigt viktigt att de deltar i beslutet att bli familjehem. En placering påverkar hela familjen.

Stöd och handledning från Raan Familj&Individ

Vi erbjuder våra familjehemsföräldrar stöd, rådgivning, handledning och utbildning i hur de på bästa möjliga sätt skall kunna ta hand om barnen och deras specifika behov. När vi placerar ett barn till ett familjehem håller vi en tätt och regelbunden kontakt med familjehemmet i form av stöd och handledning, samt att vi gör hembesök. Detta för att skapa trygghet, kontinuitet och för att se till att allt är bra med både det placerade barnet och familjen. Familjehemmen har möjlighet att nå våra konsulenter även under kväller och helger via vår jour, detta så att familjehemmet aldrig ska känna sig utlämnat.

Hitta rätt

Det är ett material som är framtaget av Socialresursförvaltningen i Göteborg för att kvalitetssäkra och systematisera ungdomens integration i svenska samhället, Materialet är uppdelat utifrån socialtjänstens system BBIC och berör Hälsa, Identitet, Utbildning, Utveckling, Familj & Relationer och Förmågan att klara sig själv. Vi utbildar våra familjehem så att de kan arbeta Hitta Rätt med barnen som är placerade.

Bli familjehem