Information för socialtjänsten
Varför anlita Raan Familj&Individ?
  • Vi vet utifrån vårt tidigare yrkesliv inom Socialtjänsten hur arbetssituationen ser ut på socialförvaltningar runt om i landet och därmed också värdet i att ha pålitliga, självgående uppdragspartners som ser till att fullfölja vårdplanen.
  • Vi har spetskompetens och lång yrkeserfarenhet av målgruppen.
  • Alla våra familjehem är utredda enligt Socialstyrelsens rekommendationer.
  • Vi gör en individuell matchning mellan barnet och familjehemmet.
  • Våra familjehemskonsulenter ansvarar för den dagliga kontakten med familjen och barnet, och stöttar dem i de vardagliga situationer som uppkommer.
  • Vi handleder familjehemmet i deras uppdrag samt vägleder dem i frågor som handlar om migrationsverket, kultur, asylprocess, skola, fritidsliv, hälso- sjukvård, god man, familjeåterförening etc. Alla våra familjehem får kontinuerlig fortbildning.
  • Vi är måna om att hålla våra uppdragsgivare välinformerade och uppdaterade kring det placerade barnet. Vi förser fortlöpande socialsekreterare med muntliga och skriftliga rapporter.
Vi har möjlighet att ordna boende och transport samma dag som ni beställer.
Förfrågan om familjehem